راه اندازی ایمیل مخصوص پایان نامه

خدمت با سعادت دانشجویانی که با اینجانب پایان نامه دارند.

ایمیل مخصوص پایان نامه نیز راه اندازی گردید:

mjkavian.thesis@yahoo.com

از دانشجویان عزیز می خواهم که کلیه کرکسیون های غیابی و کلیه سؤالات و اسناد و مدارکی که در مورد پایان نامه رد و بدل می شود، به این ایمیل بفرستند. بدیهی است که به ایمیل هایی به آدرس قبلی ارسال می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

/ 0 نظر / 28 بازدید